Son yirmi yılda sağlık ve ruh sağlığı alanlarında insanların tedavi ihtiyaçları ile ilgili karar almada en geçerli, güncel bilimsel kanıtların kullanılması gerektiği görüşü gitgide benimsenmiştir. Bu bilimsel kanıta dayalı klinik uygulama akımıyla uyumlu olarak etkili olduğuna dair bilimsel desteği olan psikoterapilerin kullanımı ruh sağlığı uzmanları arasında hız kazandı. Bu psikoterapiler içinde Bilişsel ve Davranışçı Terapiler en fazla bilimsel desteğe sahip ve kontrollü klinik araştırmaların çok sayıda psikolojik sorunda etkili olduğunu gösterdiği yaklaşımlardır. Dolayısıyla, pek çok sorunun tedavisine yönelik hazırlanan kılavuzlarda ilk tercih edilmesi gereken yaklaşımlar olarak önerilmektedirler.

 

Bu kurs sizi, çok çeşitli öğrenme teknikleri kullanan diğer terapötik yöntemler bağlamında Bilişsel Davranışçı Terapi ile tanıştırır.

 • Amacımız, size mümkün olan en yüksek eğitim standardını sağlamak ve öğreniminizden hemen yararlanmanızı sağlamaktır.
 • Sen olur size hemen uygulamaya koyabilirsiniz CBT sağlam bir topraklama ile bu kursu bırakın.
 • Kurs şunları kapsar: CBT'nin tarihi ve anlamı, vakaları CBT terimleriyle kavramsallaştırma, standart bir CBT oturumunun formatı ve en önemli CBT teknikleri.
 • Öğrenme teorinizin her aşamasında , pratik örneklere sürekli olarak uygulanacaktır.
 • Müşterilerinizle birlikte kullanabileceğiniz fotokopik çalışma sayfaları, kontrol listeleri ve formlar dahil olmak üzere size kaliteli seminer materyalleri sağlayacağız .
 • Tüm teknikler, canlı veya video gösterileriyle gösterilecektir. Delegeler, grup ve ikili egzersizlerde teknikleri uygulayacaklardır.
 • Bu kurs, Bilişsel Davranışçı Terapide BPS Onaylı Diplomayı tamamlamanızı sağlayan eğitim programının bir parçasıdır . Programdaki tüm kurslara size uygun hızda katılarak CBT eğitim portföyünüzü kademeli olarak oluşturabilirsiniz. Tüm eğitim saatleriniz hesaplanacak, doğrulanmış bireysel bir kayıt defterine kaydedilecek ve tam Diplomanız için toplanacaktır.

CBT: Introductory Course (BDT: Giriş Kursu)

 • 1.gün

  • Giriş grubu üyeleri, kolaylaştırıcı, kurs hedefi ve zaman çizelgesi
  • Öğrenme beklentileri
  • TCMB Tarihi. Şimdi CBT nedir? Yapılandırmacı egzersiz
  • Hedef belirleme (SMART). Bu kurs için öğrenme hedefleri.
  • Oturumun yapısı, terapötik ittifak
  • Gündem belirleme / oturum köprüleme. (Gündem belirleme örnekleri ve uygulamaları)
  • Bakım formülasyonu. Haç.
  • Temel CBT kavramsallaştırması.
  • Beck'in üçlüsü. Becks üçlüsü bilgisi sıcak çapraz topuz modelini nasıl geliştirebilir?
  • Düşünme hataları. Bilişle çalışmak (sıcak biliş, düşünce kayıtları)
  • Bilişsel yeniden yapılandırma: Sokratik Yöntem, kanıt dengesi tablosu
  • Ödevin tedavi sonucuna etkisi - ev ödevi görevleri nasıl kurulur

  2. gün

  • 2. gün için inceleme ve zaman çizelgesi Günün hedefini belirleme
  • Ev ödevine bakın - günlük ev ödevinde kullanım nasıl değerlendirilir, zorlukların üstesinden nasıl gelinir
  • CBT gelişim modeli (J Beck)
  • Temel inançların ve işlevsiz varsayımların özellikleri
  • Temel inançları belirleme aşağı ok tekniği
  • Olumsuz varsayımları ortaya çıkarmak ve bunları değiştirmek
  • İşlevsiz varsayım ve inançları değiştirme teknikleri
  • Daha yüksek dereceli bilişleri değiştirmek için pozitif düşünce günlüğü ve diğer teknikler
  • Davranışsal deneyler / anketler oluşturma
  • Bu inançları doğrulamak veya onaylamamak için davranışsal deneyler tasarlamak
  • Davranışsal Aktivasyon Prensibi. Etkinlik günlüğünün nasıl doldurulacağını açıklayın
  • Alternatif, ek davranışsal yöntemler (maruz kalma, duyarsızlaştırma)
  • Ev ödevi davranış deneyi. Günün sonu 'Ne öğrendim'

  3 gün

  • 3. gün için inceleme ve zaman çizelgesi. Günün hedefini belirleme
  • Ev işine bakın. Ödevi gözden geçirin - terapötik uygulamada "yanlış sonuçlar" nasıl kullanılır?
  • Fonksiyonel Analiz. Klasik ABC
  • Öncüllerin ve sonuçların değiştirilmesi
  • İzleme, Ölçekler ve standartlaştırılmış anketlerin Rolü
  • Resmi ölçeklerde ilerleme izleme, kendi kendine yapılan ölçekler
  • Tedavinin kapatılması - tedavi mavi baskısı ve nüks önleme
  • Bir tedavi planı nasıl formüle edilir
  • Kurs hedeflerinin gözden geçirilmesi ve ilerleme izleme
  • Yazılı geri bildirim
  • Özet ve kapanış

  Katılımcıların öğrendikleri becerileri uygulamalarına olanak tanıyan özel olarak geliştirilmiş egzersizlerle birlikte videolara ve tekniklerin canlı gösterimlerine büyük bir güven var.

 • Black Instagram Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black YouTube Icon

© 2020 by Psikolog Londra Terapi Platformu

Ödeme Yöntemleri

Psikolog Londra - iyzico ödeme
0