Deniz Baştak

Psikolog

Deniz Baştak

Online Terapi
Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz.

☎+44 7761 931518

2020 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji bölümünden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca ODTÜ Sosyal Psikoloji ve ODTÜ Çocuk ve Ergen Gelişimi Laboratuvarlarında lisans araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Yıldırım Mühendislik ve Mimarlık’da endüstriyel psikoloji alanında stajını gerçekleştirmiştir.

ODTÜ’den mezun olduktan sonra Ankara Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde gönüllü klinik psikoloji stajını tamamlamıştır. Stajı boyunca obsesif kompülsif bozuklukla ilgili bir araştırmada asistan psikolog olarak çalışmış ve ayrıca Ankara AMATEM’de opioid bağımlılığı hakkında farklı bir çalışmada da asistan psikolog olarak görev almıştır. Sonrasında Londra’da bulunan Finsbury Therapy Hub şirketinde klinik psikoloji alanında gönüllü stajını gerçekleştirmiştir.

Şu anda İtalya’da bulunan Università degli Studi di Bergamo’da, “Bireyler, Aileler, ve Kurumlar için Klinik Psikoloji” alanında yüksek lisans eğitiminin tez dönemindedir. 17 Mayıs Derneği psikolojik destek ağı ekibinde yer almakta ve LGBTİ+’lara uygun ve erişilebilir terapi hizmeti sağlamaktadır.

Bireysel terapide Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımıyla, çift terapisinde ise Gottman Çift Terapisi yaklaşımıyla online terapi hizmeti vermektedir.

Eğitim
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Psikoloji (Lisans)
- Università degli Studi di Bergamo (UniBg) – Bireyler, Aileler, ve Kurumlar için Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans)

Sertifikalar
- Gottman Çift Terapisi 2. Düzey - The Gottman Institute (devam ediyor)
- Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi - Prof. Dr. Doğan Şahin
- Gottman Çift Terapisi 1. Düzey - The Gottman Institute
- Tanısı Olmayan Danışanda BDT Eğitimi - Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
- BDT Beceri Kazandırma ve Süpervizyon Uygulaması Eğitimi - Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
- Yeme Bozukluklarının Tedavisinde BDT Eğitimi - Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
- Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi - Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
- Bilişsel ve Davranışçı Terapide Değerlendirme ve Yapılandırılmış Görüşme Eğitimi - Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği