Dilara Savas

Uzman Psikolog

Dilara Savas

Online Terapi: £60

☎ +90 543 656 8277

Dilara Savaş 2017 yılında başarı bursu ile okuduğu Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Lisans döneminde klinik stajını Be Positive Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde, adli stajını ise İstanbul Anadolu Adalet Adliyesi’nde Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde tamamlamıştır. Aynı dönemde, Düşler Akademisi’nde gönüllü olarak bir sene boyunca İşaret Dili ve Engelli Farkındalığı eğitimi alıp, ihtiyaç sahiplerine destek olmuştur.

Lisans eğitiminin ardından, İngiltere’de Bournemouth Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını “Mindfulness’ın Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Teşhisi Almış Çocuk ve Ergenlerdeki Etkisi” konulu teziyle üstün başarı derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitim süresince, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Sosyal Kaygı ve MS (Multiple Skleroz) konularıyla ilgili akademik alanda araştırma asistanlığı yürütmüş ve Dr.Simon Thompson ile ortak yazmış olduğu makalesi “Clinical Researh in Neurology” de yayınlanmıştır. Araştırma projeleri haricinde, Bournemouth Mindfulness Centre’da 8 haftalık Mindfulness Based Stress Reduction (Mindfulness Temelli Stres Azaltma) sertifika programına katılmıştır.

Yüksek lisans sonrasında, Londra’da Psych-key Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Dr.Hava Drummond süpervizörlüğünde çocuk/yetişkin danışan görmüş ve kendi girişimi olan Psikolog Londra’yı kurup psiko-eğitimler vermiştir. Eş zamanlı olarak, Londra’da anaokullarında otizm tanısı olan çocuklar için öğretmen asistanlığı yapmış, gönüllü çalışmalarına ise, Imece Women’s Centre’da şiddet görmüş kadınlar ile ilgili olarak bilgilendirici çalışmalar üzerinden devam etmiştir.

Ardından, Türkiye’ye dönerek Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde Dr.Evangeline Munns’dan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimini almış ve TÜBİTAK tarafından desteklenen otizmli çocuklarla ilgili araştırma projesinde Deney Uzmanı olarak çalışmıştır. Şu anda, MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak akademik çalışmalarını sürdürmekte ve Rena Psikoloji’de çocuk, ergen ve yetişkin danışanlarını görmektedir. Yayın aşamasında olan iki makale çalışması bulunmakta ve Dr. Emel Stroup önderliğinde Amerika Beck Enstitüsüne bağlı Yetişkin BDT workshoplarını tamamlamaktadır. İngilizce ve Türkçe terapi hizmeti sunabilmektedir.

Çalıştığı Konular:
Çocuklar: Otizm, Asperger, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Kaygı Bozuklukları (Sosyal fobi, okul fobisi, panik bozukluk) Anne-Baba tutumları, Uyku ve Beslenme problemleri, Boşanma süreci, Davranış ve Uyum problemleri.
Ergen ve Yetişkin: Obsesif Kompulsif Bozukluk, Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Motivasyon, İlişki problemleri.
Terapi Ekolleri: Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Kabul ve Kararlılık Terapisi (KKT), BDT (Bilişsel-Davranışçı Terapi).