Gulnihal Dursun

Psikolog

Ankara Üniversitesi Psikoloji lisansını 2007 senesinde bitirdikten sonra, bilişsel davranışçı terapi ve varoluşsal terapi üzerine çalışmalarıma devam ettim. 14 yıllık meslek hayatım boyunca, çocuk-aile, ergen ve genç yetişkin terapisti olarak görev yapmamın yanısıra yetişkin danışanlarım da çok oldu. Çocuklarla çalıştığım başlıca alanlar, özgül öğrenme güçlüğü, otizm ve diğer özel gereksinimler, agresyon, öfke, anksiyete, davranış bozuklukları, akran problemleri, kekemelik, tikler ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur. Genç yetişkinlerle, panik bozukluk, yaygın anksiyete, depresyon, stres, okul ve akran problemleri, intihar düşünceleri, duygudurum bozuklukları, başta olmak üzere bir çok tanı ile çalışmaya devam ediyorum.Çalıştığım alanla ilgili bir çok test ve envanterin sertifikalı uygulamacısıyım, WISC-R, MMPI-2 ve Rorschach gibi.

Akredite Kuruluşlar;
✓British Psychological Society (BPS)
✓Türk Psikologlar Derneği (TPD)