Julide Basoglu

Psikolog

Merhaba, Ben, Klinik Psikolog Jülide Başoğlu. 2016 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji Lisans eğitimimi yüksek onur derecesi ile bitirdim. Lisans eğitimim sırasında Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde stajlarımı tamamladım. 2016 yılında, Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulama Eğitimini aldım. 2018 yılında Royal Holloway, University of London (İngiltere) Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamlayarak, klinik tezimi kronik ağrıya sahip bireylerde ağrı deneyimi ile depresyon, stres ve anksiyete arasındaki ilişki üzerine yazdım. Mezuniyetimden sonra özel kliniklerde deneyim sahibi oldum. Çalışma alanlarım kronik ağrı, depresyon, kaygı bozuklukları – obsesif kompulsif bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, fobiler, iletişim ve ilişki problemleri,... olarak sıralanabilir. Şu anda British Psychological Society (İngiliz Psikoloji Derneği)’e bağlı olarak, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde ergen ve yetişkin bireylere online ve yüz yüze olmak üzere terapi hizmeti veriyorum.

Akredite Kuruluşlar;
✓British Psychological Society (BPS)