Mehmet Demir

Psikolog

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Onur Derecesi'yle mezun olduktan sonra Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na burslu bir şekilde kabul aldı.

Klinik stajını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tamamladı. Mezuniyetinden sonra özel bir klinikte ve aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşunda danışan görmeye başladı.

Şu anda University of Essex, Psychosocial and Psychoanalytic Studies Department'ta doktora eğitimine devam etmektedir. Temel çalışma alanları göç, anksiyete, depresyon, travma ve kişilik bozukluklarıdır.

Akredi Kuruluşlar;
✓British Psychological Society (BPS)
✓Türk Psikologlar Derneği (TPD)