Toprak Ali Ozkan

Psikolog

1986’da Bulgaristan – Razgrad’da doğdum. Lisans eğitimini 2014’te Bahçeşehir Üniversitesi’nde İngilizce eğitim alarak Psikoloji bölümünde onur derecesi ve Haliç Üniversitesi – Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisansımı yüksek onur derecesi ile uzmanlığımı aldım.

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri servislerinde stajyer psikolog, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında tedavi görmekte olan hastaların müzikle rehabilite edildiği bir grupta grup yöneticisi ve co-terapist olarak çalıştım.

Bursa Belediyesi’nde psikolog olarak çocuk, ergen, yetişkin ve ailelere, ruh sağlığına yönelik önleyici, koruyucu ve destekleyici çalışmalar gerçekleştirdim. Bengi Semerci Enstitüsü’nde ergen ve yetişkin danışanlarla çalıştım. Çift ve Cinsel Terapiler Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Şema Terapi, EMDR, Çocuk İhmal ve İstismarı Konusunda Bilirkişilik ve Rapor Düzenleme Eğitimi, Rorschach Testi Uygulama ve Raporlama , MMPİ( Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Eğitimi ve süpervizyonlarını tamamladım.

0-16 yaş arası çocuklarda uygulanan Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV ( WISC-IV) sertifikalı uygulayıcıyım. “Kişilerarası Merkezsizleşme ve Danışan-Terapist Özelliklerinin Terapi Süreci Ve İttifakına Etkisi’’ adında bir çevirim yayımlanmıştır. Ergen ve yetişkin bireylerle Şema Terapi, ACT (Kabul ve Adanmışlık terapisi), EMDR, CBT (Bilişsel Davranışçı Terapi), Mindfullnes yönelimli olarak çalışmaktayım.

Akredi Kuruluşlar;
✓Türk Psikologlar Derneği (TPD)
✓The European Association for Behavioural and Cognitive Therapy (EABCT)
✓British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies (BABCP)