top of page

Uzman Psikolog - Psikoterapist
Toprak Ali Özkan

Ayrımcılık, Bağlanma Problemleri, Cinsellik Problemleri, Depresyon, Duygu-durum Bozuklukları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive Bozukluğu, Ebeveyn Problemleri, HIV/AIDS, Kariyer/Mesleki Gelişim, Kaygı, Kayıp, Kendine Zarar Vermek, Kimlik, Kişisel Gelişim, Kişilik Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Atak Bozuklukları, Pasif Agresif Davranışlar, Taciz ve İstismar, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Tourette(Tik) Sendromu, Trikotilomani, Varoluşsal Krizler, Vücut Dismorfik Bozukluğu, Yalnızlık, Yeme Bozuklukları, Zorbalık

1986'da doğdum. Lisans eğitimini 2014’te Bahçeşehir Üniversitesi’nde İngilizce eğitim alarak Psikoloji bölümünde onur derecesi ile erken mezun olduktan sonra Haliç Üniversitesi – Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisansımı yüksek onur derecesi ile uzmanlığımı aldım. Lisans eğitimi sürecinde ve sonrasında Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri servislerinde Alkol ve Madde Bağımlılığı tedavisi gören hastalara dair yürütülen çalışmalarda stajyer psikolog olarak görevler aldım. İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında tedavi görmekte olan hastaların müzikle rehabilite edildiği bir grupta grup yöneticisi ve co-terapist olarak çalıştım. Bursa Belediyesi’ne bağlı bir aile danışmanlık ve eğitim merkezinde psikolog olarak çocuk, ergen, yetişkin ve ailelere, ruh sağlığına yönelik önleyici, koruyucu ve destekleyici çalışmalar gerçekleştirdim. Bengi Semerci Enstitüsü’nde ergen ve yetişkin danışanlarla çalıştım. Çift ve Cinsel Terapiler Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Şema Terapi, EMDR, Çocuk İhmal ve İstismarı Konusunda Bilirkişilik ve Rapor Düzenleme Eğitimi, Rorschach Testi Uygulama ve Raporlama , MMPİ( Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Eğitimi ve süpervizyonlarını tamamladım. 0-16 yaş arası çocuklarda uygulanan Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV ( WISC-IV) sertifikalı uygulayıcıyım. “Kişilerarası Merkezsizleşme ve Danışan-Terapist Özelliklerinin Terapi Süreci Ve İttifakına Etkisi’’ adında bir çevirim yayımlanmıştır. The European Association for Behavioural and Cognitive Therapy (EABCT) onaylı bir psikoterapistim. BPS ve BABCP üyesiyim. Ergen ve yetişkin bireyler, çiftlerle Şema Terapi, ACT (Kabul ve Adanmışlık terapisi), EMDR, CBT (Bilişsel Davranışçı Terapi), Mindfulness yönelimli olarak çalışmaktayım. Gruplarla Mindfulness , Acceptance and Compassion odaklı çalışmalar gerçekleştirmekteyim.

Hakkımda danışanlarımın bana dair yorumları için https://www.doktortakvimi.com/toprak-ali-ozkan/psikoloji/istanbul


Uzman Psikolog - Psikoterapist
Toprak Ali Özkan
bottom of page