top of page

Uzman Psikolog
Gül Nihal Dursun

Bağlanma Problemleri, Depresyon, Duygu-durum Bozuklukları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive Bozukluğu, Ebeveyn Problemler, Kariyer/Mesleki Gelişi, Kaygı, Kayı, Kendine Zarar Verme, Kimlik, Kişilik Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozuklu, Panik Atak Bozukluklar, Pasif Agresif Davranışlar, Taciz ve İstismar, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Varoluşsal Krizleri, Yalnızlık, Yeme Bozuklukları, Zorbalık

Ankara Üniversitesi Psikoloji lisansını 2007 senesinde bitirdikten sonra, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT) üzerine çalışmalarıma devam ettim. 14 yıllık meslek hayatım boyunca, çocuk-aile ergen ve genç yetişkin terapisti olarak görev yaptım. Bu deneyimlerimin yanı sıra son 5 yıldır yetişkin danışan kabul ediyorum. Son 5 yıl içinde aldığım eğitimler doğrultusunda yetişkinlerle çalışmalarımı arttırdım. Türkiye’de Ankara, İstanbul ve Mersin şehirlerinde görev yaptım. Hastaneler, rehabilitasyon okulları, anaokulları, çocuk esirgeme kurumları, kadın sığınma evleri ve özel terapi merkezlerinde psikolog olarak görev aldım. Çocuklar ve ergenlerle çalıştığım başlıca alanlar, özgül öğrenme güçlüğü, otizm ve diğer özel gereksinimler, agresyon, öfke, anksiyete, davranış bozuklukları, akran problemleri, kekemelik, tikler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yakın kaybı ve yas, internet ve bilgisayar bağımlılığı, madde kullanımı ve kişilik bozuklukları/ kişilik tipleri. Genç yetişkinler ve yetişkinlerle, panik bozukluk, yaygın anksiyete, kaygı, korku, depresyon, stres, intihar düşünceleri, duygudurum bozuklukları, travmatik olaylar, travma sonrası stres bozukluğu, kişilik bozuklukları/ kişilik tipleri başta olmak üzere birçok tanı ile çalışmaya devam ediyorum. Çalıştığım alanla ilgili birçok test ve envanterin sertifikalı uygulamacısıyım ve aktif bir şekilde kullanıyorum. WISC-R, MMPI-2, Denver, Bender Gestalt, Rorschach, Nöropsikolojik Değerlendirme testleri gibi. Meslek hayatım boyunca sürekli eğitim almaya devam ettim, Türk Psikologlar Derneği ve British Psychological Society kuruluşları başta olmak üzere çalıştığım alanla ilgili hala devam eden eğitimlerim vardır. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Cognitive and Behavioural Therapy (CBT) eğitimimi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nden Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Prof. Dr. Kadir Özdel, Prof. Dr. Aslıhan Dönmez ve Prof. Dr. Selçuk Aslan’dan aldım. Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Acceptance and Commitment Therapy (ACT) eğitimimi, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği’nden Dr. Ibrahim Bilgen ve Dr. Cağdaş Uyku Memiş’den aldım. Son dört yıldır meslek hayatıma Londra’da devam ediyorum. Yıllar içinde psikoterapist olarak kendimi, Psikodinamik psikoterapiye ve eleştirel psikolojiye daha yakın hissetmeye başladım. Bu nedenle, danışanlarımı tedavi ederken çok yönlü değerlendirmeleri ve tedavi yöntemlerini benimsiyorum.


Akredite Kuruluşlar:

✓British Psychological Society (BPS)

✓Türk Psikologlar Derneği (TPD)

Uzman Psikolog
Gül Nihal Dursun
bottom of page