top of page

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Son yıllarda toplumun her kesiminde çocuk ve ergenlerdeki dikkat eksikliği, hiperaktivite ve/veya dürtüselliğe olan farkındalığın gittikçe arttığını söyleyebiliriz. Ailelerin, öğretmenlerin, hekimlerin ve bazen de çocukların kendilerindeki dikkat ve davranış sorunlarını fark etmeleri ile yardım arayışına girdiklerini görmekteyiz.

DEHB Belirtileri

Eğer kendinizde ya da çocuğunuzda aşağıdaki belirtiler varsa hiç zaman kaybetmeden

+44 7761 931518 numaralı hattımızdan bizlerle iletişime geçiniz:

 1. Odaklanmakta zorluk çekmek

 2. Dikkatini sürdürememek

 3. Göz teması kurmamak

 4. Aynı faaliyette uzun süre devam edememek

 5. Çabuk sıkılmak

 6. Detayları gözden kaçırmak

 7. Unutkanlık

 8. Karşısındakini dinlemekte güçlük çekmek

 9. Özel eşyaları ve emanetleri kaybetmek

 10. Basit yönergeleri akılda tutamamak

 11. Sık hata yapmak

 12. Fazla hareketlilik

 13. Yerinde duramamak

 14. Otururken bile eller ve ayakları sürekli hareket ettirmek

 15. Hızlı konuşmak

 16. Kelimeleri hatalı söylemek ve cümleleri birbirine bağlayamamak

 17. Dinlemekte zorluk çekmek

 18. Karşısındakinin sözünü kesmek

 19. İsteklerin hemen karşılanmasını istemek, dayatmak

 20. Sabırsız olmak

 21. Düşünmeden hareket etmek

 22. Aceleci davranmak

 23. Sıra bekleyememek

 24. Tepkileri kontrol edememek

Değerlendirme

DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite) tedavisinde ilk adım psikoeğitimdir. Bu hastalık hakkında ailenin bilinçlendirilmesi, nasıl bir tedavi izleneceği ve tedavi olunmadığı durumlarda ne gibi sorunlarla karşılaşılacağı hakkında bilgi verilmesidir. DEHB tedavisinde hastanın yaşı önemlidir eğer tedavi gören kişi çocuk ve ergen ise ailenin de tedaviye katılması tedaviye olumlu katkı sağlayacak ve iyileşmenin hızını artıracaktır. Aynı zamanda ailenin dışında bulunulan sosyal ortamdaki bireylerin de tedaviye katkı sağlamaları beklenir.  DEHB tedavisi hastanın kriterlerine göre ilaç kullanımı ve terapi yöntemiyle yapılır. İlaç tedavisinde ilacın dozu uzman tarafından ayarlanmalıdır. Terapiler ise psikoterapi ve psikososyal terapidir. DEHB ilaç tedavisi ve psikoterapinin birlikte kullanımıyla da tedavi edilebilir (Ref: NP). Bizlere başvuran ailelere yönelik planımız şu şekildedir:

 • İlk görüşme her zaman ebeveynlerle(aile) ile gerçekleştirilir.

 • İkinci ve üçüncü görüşmede çocuğa çeşitli psikolojik testler uygulanmaktadır.

 • Uzmanlarımız değerlendirme sonucunu İngilizce ya da Türkçe raporlamaktadır.

 • Son görüşmede aileye değerlendirme raporu sunulur ve detaylı bilgi aktarılır.

Not: Bize başvuran ailelerin çocuklarının anadillerinde (Türkçe ya da İngilizce) testler uygulanmaktadır. Zaman zaman çocuğun öz geçmişine bağlı olarak ek 1 saatlik değerlendirmeyi uzman talep edebilir.

bottom of page