top of page

Otizm Tanılama & Destekleme Ekibi

Genellikle bebeğimiz doğar doğmaz özenle yaklaşır ve zaman zaman diğer bebeklerle karşılaştırırız, diğer bebeklerden "farklı" bir durum ya da bir "zorluk" farkettiğimizde zamanla geçeceğini düşünürüz. Ya da ilk başlarda yaşanan zorluğu ya da problemi kabul etmek istemeyiz, büyüdükçe geçer deriz ya da gerçekten emin olmadığımız bir durum yaşanıyordur.

 

Yaygın olarak görülen gelişimsel zorluklardan biri olan "OTİZM" konusunda çocuk psikoloğumuz ve  Özel Eğitim Aile Danışmanımızın bulunduğu "Otizm Tanılama ve Destekleme Ekibi" olarak her zaman yanınızdayız. Çocuğunuz otizm tanısı aldığında ailelere destek sunmanın yanı sıra çocuk için bireyselleştirilmiş özel eğitim destek paketi sunuyoruz. Bu yolculukta sizlere bazen bir rehber ve bazen bir yol arkadaşı olarak sizleri yalnız bırakmayacağız.

Belirtiler

Otizm Belirtileri Nelerdir?

Eğer bebeğinizde ya da çocuğunuzda aşağıdaki belirtiler varsa hiç zaman kaybetmeden

+44 7761 931518 numaralı hattımızdan bizlerle iletişime geçiniz:

 1. Göz teması ya yoktur yâda kısıtlıdır.

 2. Adı ile seslenince tepki vermezler

 3. Aşırı hareketli veya hareketsiz olabilirler.

 4. Çevreleri ile ilgilenmezler

 5. Sarılma ve öpme gibi fiziksel temastan hoşlanmazlar.

 6. Konuşmada gecikme vardır.

 7. İnsanlarla iletişim yerine cansız varlıklarla ilgilenirler.

 8. Topluluk içinde yaşıtları ile diyalog kurmazlar, oyunlara katılmazlar, kendilerini izole ederler.

 9. Konuşmayı öğrenseler bile hep aynı kelimeyi tekrar ederler.

 10. Konuşmayı iletişim aracı olarak kullanmazlar

 11. Uygun olmayan cümleler kurar kalıp gibi konuşurlar.

 12. İlgisiz şekilde her şeye gülebilir ve kıkırdayabilirler.

 13. Bir cismin bir parçasına takıntı yapabilirler (Örneğin sürekli arabanın tekerleği ile oynamak).

 14. Bazı objelere aşırı bağlanabilirler.

 15. Düzen takıntıları vardır. Rutinleri bozulduğunda hırçınlaşabilirler.

 16. Tekrarlayan bir hareket; örneğin el çırpma, zıplama, kendi etrafında dönme, sürekli öne arkaya sallanma, kanat çırpma...

 17. Diğer çocuklar gibi hayal kurarak oyun oynamazlar, arabaları dizer sürekli tekerini çevirirler.

 18. Sürekli aynı oyunları oynarlar.

 19. Bazı otizm sahibi çocuk ve bebekler çok inatçı ve hırçın olabilir. 

 20. Sosyal ortama girdiklerinde aşırı korkup tepki verebilirler.

 21. Kendilerine ve etrafındaki eşyalara zarar verebilirler.

 22. Tehlikeye karşı duyarsızdırlar.

 23. Acıya karşı duyarsızdırlar.

 24. Olağan öğrenme metotlarına duyarsızdırlar.

Değerlendirme

Otizm tanısı koyabilecek uzmanlar çocuk ruh hastalıkları uzmanlarıdır. Bu uzmanlar tanı koyma amacıyla otizme yönelik ayrıntılı değerlendirme yaparlar. Çocuklarda otizm olup olmadığını, otizmin derecesini, zekâ düzeyini, uyum becerilerini, iletişim becerilerini ve davranış gelişimini değerlendirmek için çeşitli testler vardır. Otizm Tanılama ve Destekleme Ekibi, ayrıntılı değerlendirme sırasında bu testlerin hangilerinin sizin çocuğunuza uygulanması gerektiği konusunda sizi bilgilendirirler ve gerekirse ilgili testleri uygularlar. Otizm Tanılama ve Destekleme Ekibi olarak bizlere başvuran aileler için planımız şu şekildedir:

 1. İlk görüşme her zaman ebeveynlerle(aile) ile gerçekleştirilir.

 2. İkinci görüşme uzmanla ile gerçekleştirilir.

 3. Uzmanımızın değerlendirmesi sonrasında otizm tanısı alan veya belirtileri gösteren çocuklarla "Bireyselleştirilmiş Eğitim Paketi" ve ailelerine ise "Özel Eğitim Aile Danışmanlığı" desteği verilmektedir. Otizm tanısı alan çocuklar için psikiyatrist imzalı İngilizce ya da Türkçe değerlendirme raporu verilecektir.

 4. Değerlendirme sonrasında çocuğunuzun otizm tanısı almaması üzerine çocuk psikoloğumuz yaşadığı problemi çözmek için kendisiyle terapi seanslarına başlayacaktır.

Değerlendirme Sonrası

Çocuğunuzun otizm belirtileri varsa eğitim programının planlanması adımına geçildiğinde, farklı terapi yöntemlerinin de dikkate alınması önemlidir. Otizm Tanılama ve Destekleme Ekibi, size çeşitli terapi destekleri sunabilir. Aşağıda bazı terapi yöntemlerini ve bu terapilerin sağladığı faydaları bulabilirsiniz:

TMS (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon): Otizmli çocuklarda beyin uyarımı amacıyla kullanılan bir tedavi yöntemidir. TMS, manyetik bir alan oluşturarak beyindeki sinir hücrelerini etkiler ve bu şekilde bazı beyin bölgelerinde aktiviteyi artırabilir.

Ergoterapi / Occupational Therapy: Ergoterapistler, çocuğun günlük yaşam becerilerini geliştirmeye odaklanır. Otizmli çocukların bağımsızlık, öz bakım becerileri, motor beceriler ve işlevsellik alanlarında desteklenmesini sağlar.

ABA (Uygulamalı Davranış Analizi) Terapisi: ABA terapisi, otizmli çocukların davranışlarını inceleyen ve istenmeyen davranışları azaltmak, olumlu davranışları teşvik etmek amacıyla stratejiler geliştiren bir yaklaşımdır. Bu terapi, yapılandırılmış öğrenme ortamları ve ödül sistemleri kullanarak sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır.

Filial Terapi: Filial terapi, ebeveynlerin çocuklarıyla daha iyi iletişim kurmalarını ve onların duygusal gelişimine destek olmalarını hedefleyen bir terapi yöntemidir. Ebeveynler, terapistin rehberliğinde çocuklarına yönelik özel oyun ve etkileşim tekniklerini öğrenir.

Nöroplay Terapisi: Nöroplay terapisi, beyin temelli bir terapi yaklaşımıdır. Çocuğun sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarına odaklanarak bilişsel, duygusal ve davranışsal gelişimi desteklemeyi amaçlar. Oyun ve etkileşim temelli teknikler kullanır.

Dil ve Konuşma Terapisi: Dil ve konuşma terapisi, otizmli çocukların iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu terapi, çocuğun dil ve konuşma becerilerini destekleyerek ifade etme, anlama ve sosyal iletişim yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar.

Floortime Terapisi: Floortime terapisi, otizmli çocukların sosyal ve duygusal bağlantılarını geliştirmeye odaklanan bir terapi yöntemidir. Terapist, çocuğun ilgi alanlarına ve oyununa katılarak, etkileşim ve iletişim becerilerini destekler.

Otizm Tanılama ve Destekleme Ekibi, bu terapi yöntemlerinin uygulanmasında size sürekli destek olacaklardır. Bu terapilerin çocuğunuzun bireysel ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanması ve uygulanması, onun gelişimini desteklemeye yardımcı olacaktır.

bottom of page