top of page

Eda Ertürk

Uzman Diyetisyen

Eda Ertürk

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz.

Eda Ertürk, Sağlık ve Bakım Profesyonelleri Konseyi (HCPC) kayıtlı Yüksek Uzman Diyetisyen ve Aile İçi Beslenme Uzmanı (ANutr) olarak hizmet vermektedir.. 4 yılı aşkın bir süredir NHS bünyesinde Yeme Bozuklukları ve Ruh Sağlığı departmanında çalışmaktadır. Hem yetişkinlerle hem de çocuklarla bir arada geçirdiği bu zaman, Eda Ertürk'ün çok yönlü bir uzman olarak deneyim kazanmasına yardımcı olmuştur.

Eda Ertürk'ün beslenme ile ruh sağlığı arasındaki derin bağa duyduğu özel ilgi, onu bu iki önemli konuya odaklanan bir diyetisyen yapan unsurdur. Sadece beslenme önerileri sunmakla kalmayıp, aynı zamanda besinlerin ruh halimize olan etkisi üzerine bilgi verme konusundaki çabaları takdire şayandır. Eda Ertürk, her bir bireyi kendi özgün hikayesiyle anlamaya çalışan bir yaklaşım benimser. Yargılamayan ve anlayışlı tutumu, müşterilerin yemek ve besinlerle ilgili zorluklarını paylaşmalarını kolaylaştırır.

Eda Ertürk, FT-AN, CBT-E ve CBT-AR gibi kurslara katılarak uzmanlık alanında kendini geliştirmiş bir profesyoneldir. Ayrıca, her daim güncel kalmak adına düzenli olarak kurslara ve konferanslara katılır. Bu bağlamda, Eda Ertürk, danışanlarına en güncel ve kanıta dayalı tedavileri sunma konusundaki kararlılığını sürdürür.

Profesyonel çabalarının yanı sıra, Eda Ertürk'ün hayatında doğa yürüyüşleri yapmak, kitap okumak, yüzmek ve yoga yapmak gibi kişisel zevkleri de vardır. Bu çok yönlü ilgi alanları, Eda Ertürk'ün sağlık ve esenlik konusundaki taahhüdünü destekler ve aynı zamanda müşterileriyle daha samimi bir bağ kurmasına yardımcı olur.

Eğitim Bilgileri:

Beslenme ve Diyetetik Lisansı (BSc)
Klinik Diyetetik Yüksek Lisansı (MSc)
Diyabet Profesyonel Bakım Sertifikası
Onkoloji Diyetisyen Kursu
Kardiyoloji Diyetisyen Kursu
Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi
İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali


********************************

Eda stands as a Highly Specialist Dietitian, holding prestigious registration with the Health and Care Professionals Council (HCPC) and further recognized as a Registered Associate Nutritionist (ANutr). With an illustrious professional journey spanning four years, Eda has cultivated a wealth of experience, specializing particularly in Eating Disorders and Mental Health. Her professional scope extends to working with both adult and pediatric populations, showcasing her versatility and comprehensive understanding of nutritional nuances across diverse age groups.

Eda's professional trajectory is characterized by a profound interest in the intricate relationship between nutrition and mental health. This passion has driven her specialization within the realm of dietetics, where she strives to unravel and address the intricate interplay between dietary choices and mental well-being. In her practice, Eda goes beyond conventional nutritional guidance, incorporating psychoeducation to illuminate the profound impact of food on mood and vice versa.

At the heart of Eda's professional ethos is a person-centered approach, recognizing and respecting the individuality of each client. Her therapeutic interactions are marked by a non-judgmental and empathic demeanor, creating a safe space that empowers clients to candidly share their challenges surrounding eating and food.

Eda's commitment to excellence is further underscored by her extensive training, including courses in FT-AN, CBT-E, and CBT-AR. This specialized training reflects her dedication to staying at the forefront of evidence-based practices. Moreover, Eda actively participates in ongoing education, regularly attending courses and conferences to stay abreast of the most recent research findings. This commitment ensures that her clients benefit from the latest advancements and best practices in the field.

Beyond her professional pursuits, Eda embraces a holistic lifestyle, enjoying activities such as hiking, reading, swimming, and yoga. This multifaceted engagement underscores her commitment to a well-rounded approach to health and wellness, further enriching her ability to connect with and support her clients on their individual journeys.

Qualifications :

BSc Nutrition and Dietetics
MSc Clinical Dietetics
Diabetes Prof. Care
Oncology Dietitian Course
Cardiology Dietitian Course
International Congress of Nutrition and Dietetics
Istanbul Health and Nutrition Biennial

bottom of page