top of page

Gülsüm Sanır Özcan

Özel Eğitim Öğretmeni

Gülsüm Sanır Özcan

Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz.

Gülsüm, Özel Eğitim alanında uzmanlaşmış bir profesyoneldir. Akademik yolculuğuna Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Özel Eğitim bölümünde başlamıştır. Özel ihtiyaçları olan çocukların eğitim gereksinimlerini değerlendirme ve bireyselleştirilmiş eğitim programları oluşturma konusundaki uzmanlığıyla, aile dinamiklerine önemli bir vurgu yapmaktadır.

Gülsüm, Türkiye-Avrupa Birliği "Otizm" Projesi'nde etkin ve etkili bir rol oynayarak, kararlı çabalarından dolayı onursal bir sertifika almıştır. Daha sonra, kişisel gelişim ve özel eğitime adanmış kendi okulunu İzmir'de kurmuştur. Halihazırda, kurucu direktör olarak görev yapmaktadır ve mükemmeliyetçi bir anlayışla yönetmektedir.

2020 yılından bu yana, Gülsüm Birleşik Krallık'ta özel eğitim alanında aktif bir şekilde yer almaktadır, uzmanlık alanındaki etki ve etkisini genişletmektedir. Etkileyici listesi, Uygulamalı Davranış Analizi (ABA), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Farkındalığı, Otizm Farkındalığı, Pediatrik İlk Yardım ve DIR Floortime gibi çeşitli eğitimler ve sertifikalardan oluşmaktadır. Şu anda Floortime 201 eğitimine devam etmektedir. Özellikle, 3. seviye DIR Floortime Gelişmiş Uygulayıcı Sertifikası'nı almak için çalışmalarını sürdürecektir ve bu alanda eğitmen olmayı hedeflemektedir.

Kararlılığı ve sürekli olarak ileri düzey sertifikaları hedeflemesi, Gülsüm'ün özel ihtiyaçları olan çocuklar için destekleyici ve kapsayıcı bir ortam oluşturma konusundaki taahhüdünü vurgulamakta, Özel Eğitim alanında hem yerel hem de uluslararası düzeyde önemli bir etki yaratmaktadır.

******************************************

Gülsüm is a specialized professional in the field of Special Education. She embarked on her academic journey at Dokuz Eylül University, majoring in Special Education. Her expertise lies in assessing the educational needs of children with special requirements and crafting individualized education programs, with a significant emphasis on family dynamics.

Gülsüm actively and effectively contributed to the Turkey-European Union "Autism" Project, earning an honorary certificate for her determined efforts. Subsequently, she established her own school dedicated to personal development and special education in Izmir, Turkey. Currently, she serves as the founding director, steering operations with a commitment to excellence.

Since 2020, Gülsüm has been actively involved in the field of special education in the United Kingdom, expanding her impact and influence within her field of expertise. Her impressive repertoire includes various training and certifications such as Applied Behavior Analysis (ABA), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Awareness, Autism Awareness, Pediatric First Aid, and DIR Floortime. Specifically, She is currently continuing her Floortime 201 training. She will continue her efforts to obtain the 3rd level DIR Floortime Advanced Practitioner Certificate, aiming to become an instructor in this field.

Her steadfast dedication to aiming for advanced certifications highlights Gülsüm's commitment to creating a supportive and inclusive environment for children with special needs, making a significant impact in the realm of Special Education both locally and internationally.

bottom of page