top of page

Mükemmeliyetçilik (TR & EN)

Güncelleme tarihi: 16 Tem 2023


Mükemmeliyetçilik, kişinin kendisi ve başkaları için çok yüksek beklentiler belirlemesi ve bu beklentilere ulaşma konusunda kaygı duyması olarak tanımlanabilir. Başarı odaklı motivasyon sağlıklı ve hatta gereklidir. Ancak her zaman mükemmeli hedeflemek ya da hiç hata yapmamak sorunlara yol açabilir. Mükemmeliyetçilik arzu edilen bir özellik olarak algılanabilse de hedeflere ulaşmayı zorlaştıran, kendi kendini baltalayan düşünce ve davranışlarla da sonuçlanabilir. Bu noktada "elinden gelenin en iyisini yapmak" ile "mükemmel olmak" arasındaki farkı anlamak önemlidir.


Mükemmeliyetçiler, "mükemmel" olmadıkça yapılanların değersiz olduğuna inanarak, genelde ya hep ya hiç düşüncesine odaklanırlar. Çabalarını ve başarılarını hafife alma, yetersiz görme eğilimine sahiptirler. Kusursuz olmaya çalışmak, genellikle yüksek standartlarına ve beklentilerine ulaşamadıkları için büyük bir stres kaynağı olur. Mükemmeliyetçilik zamanla yüksek düzeyde kaygıya, hayal kırıklığına, yetersizlik duygularına, kendini sürekli başkalarıyla karşılaştırmaya, kendini sürekli yargılamaya ve depresyona yol açabilir.

Mükemmeliyetçiliğin Belirtileri

 • Gerçekçi olmayacak kadar yüksek standartlar belirlemek.

 • Kendini ve yaptığı işi eleştirmek, beğenmemek. Hatalara odaklanmak.

 • Ertelemek, mükemmel yapabileceğini bilmediği sürece bir işi yapmaktan kaçınmak, başlayamamak.

 • Süreç yerine sonuca odaklanmak.

 • Sonuç kendi standartlarına göre mükemmel olana kadar hiçbir işi bitmiş olarak görmemek.

 • Başarısız olmaktan ve hata yapmaktan korkmak.

 • Normalde tamamlanması uzun sürmeyen bir görevi tamamlamak için aşırı zaman ayırmak.

Mükemmeliyetçilikle Nasıl Başa Çıkılır?

Mükemmeliyetçilikle başa çıkabilmek, öncelikle bu durumun hayatınızı nasıl etkilediğini fark etmeyi gerektirir. Mükemmeliyetçiliğin mutluluğunuzu ve hedeflerinize ulaşmanızı nasıl engellediğini; kendinizle, yaşadıklarınızla ve çevrenizdeki insanlarla olan ilişkileriniz üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurmak önemli bir adımdır.


 • Mükemmelliği bırakmanın avantajlarını anlayarak kendinizde değişimi teşvik edin.

 • Mükemmeliyetçiliğin altında yatan temel korkuların farkına varın.

 • Kendinize daha fazla şefkat gösterin.

 • Yüksek standardı karşılayamadığınızda "yeterince iyi" olasılıkları hayal etmeye çalışın.

 • Hata yapmanın gelişmek için bir fırsat olduğunu unutmayın.

 • Hemen sonuç aramaktan vazgeçin ve başarının uzun bir süreç olduğunu unutmayın.

 • Kusurlarınızdan çok başarılarınıza ve güçlü yönlerinize odaklanmaya çalışın.


Perfectionism (ENG)


Perfectionism can be defined as high expectations for oneself and others and feeling anxious about trying to reach them. Success-oriented motivation is healthy and even necessary. However, always aiming for perfection or never making mistakes might lead to problems. While perfectionism can be perceived as a desirable attribute, it can also result in self-defeating thoughts and behaviours that make it challenging to accomplish goals. Recognizing the difference between "doing your best" and "being perfect" is essential.


Perfectionists frequently engage in all-or-nothing thinking, believing that what is done is worthless unless it is "perfect". They also frequently underestimate their efforts and accomplishments. Trying to be flawless causes them much stress since they often fail to reach their high standards and expectations. Over time, perfectionism can lead to high levels of anxiety, disappointment, inadequacy, constant comparison to others, self-criticism, and depression.

Signs of Perfectionism

 • Setting unrealistically high standards.

 • Harsh criticism towards oneself and their work. Focusing more on mistakes rather than achievements.

 • Procrastination is not being able to start a task until they are sure they can do it "perfectly".

 • Placing more emphasis on the outcome than the process.

 • Not considering a work completed unless the outcome is "perfect".

 • Anxiety over making errors or failing.

 • Taking an excessive amount of time to perform a task that would not usually take that long.

How to Cope with Perfectionism?

Coping with perfectionism first requires recognizing how it affects your life. An essential step in dealing with perfectionism is realizing how it hinders your happiness and prevents you from reaching your goals. Consider the adverse effects on your relationship with yourself, others, and your experiences.

 • Encourage change in yourself by understanding the advantages of letting go of perfection.

 • Recognize the underlying fears that drive perfectionism.

 • Have more compassion for yourself.

 • Try to imagine "good-enough" possibilities when you cannot meet the high standard.

 • Keep in mind that making errors is an opportunity to grow.

 • Try to quit looking for immediate outcomes and remember that success is a long process.

 • Pay more attention to your accomplishments and strengths rather than your flaws.


- Nazlı Hilal Korkut (Öğrenci Temsilcisi)

33 görüntüleme0 yorum
bottom of page