top of page

Öz Şefkat - Self Compassion (TR & EN)

Güncelleme tarihi: 16 Tem

ÖZ-ŞEFKAT

Öz-şefkat: kişinin acı, ıstırap veya başarısızlık yaşadığında kendine şefkat ve empati ile yaklaşmasıdır. Kendine, sıkıntı yaşayan sevdiği bir arkadaşına sunacağı aynı şefkat, özen ve ilgiyle davranmayı içerir. Kendimize karşı şefkatli olmak, insanlığınızı kabul ettiğimizi ve ona saygı duyduyğumuzu gösterir. Her şey her zaman istediğimiz gibi sonuçlanmayacaktır. Hayal kırıklıkları yaşayacak, kayıplara maruz kalacak, hatalar yapacak, standartlarımızın gerisinde kalacak veya bazı hedeflerimize ulaşamayacağız. Bu insan olma halidir, hepimizin deneyimlediği bir gerçektir.


Öz şefkatin psikolojik iyi oluş üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Örneğin, öz şefkat uygulayan bireylerin anksiyete ve depresyon belirtileri yaşama olasılığı daha düşüktür. Bunun nedeni, öz şefkatin, bireylerin yargılama veya eleştiri olmaksızın kendi duygularını ve düşüncelerini kabul etmelerine yardımcı olması ve bunun da olumsuz düşünceleri ve duyguları azaltması olabilir. Dahası, öz şefkatin duygusal esnekliği, yani hayatta başımıza gelenlerle mücadele edebilme yeteneğini artırdığı kanıtlanmıştır. İnsanlar, kendilerine karşı şefkatli olduklarında şükür, mutluluk ve memnuniyet gibi olumlu duygular yaşama olasılıkları daha yüksektir, bu da yaşamları boyunca karşılarına çıkan zorluklar karşısında duygusal güç ve esneklik kazanmalarına yardımcı olur.


Öz şefkat, kişilerarası ilişkileri de geliştirebilir. Kişi kendisine karşı şefkatli ve nazik olduğunda başkalarına şefkat ve anlayış gösterme olasılığı daha yüksektir. Bu başkalarıyla daha derin ve sağlıklıi ilişkiler kurmaya yardımcı olur.

Birçok insan öz şefkati zor bulabilir. Bazı insanlar öz şefkati zayıflık veya bencillik belirtisi olarak görebilirler. Diğerleri, kişisel gelişim için öz eleştiri ve kendini yargılamanın gerekli olduğuna inanabilir. Ancak, hatalarımız için kendimizi suçlamak yerine, daha iyi yapmak için neye ihtiyacımız olduğunu sormak daha geliştirici olacaktır. Olumsuz duygulara yol açabilen özeleştirinin aksine, öz şefkat, kendini kabul etme, kendine değer verme ve kendini sevme gibi olumlu duyguları teşvik eder. Kişi kendine karşı nazik ve anlayışlı davranarak benlik saygısını artırabilir, ruh sağlığını geliştirebilir ve genel bir iyi oluş hali için daha güçlü bir temel oluşturabilir.


Öz-şefkat, kendine acıma ya da hatalarımızı görmezden gelme ile aynı şey değildir. Kendimize şefkatle yaklaşır, karşılaştığımız olumsuzlukları ve bunların bizde uyandırdığı duyguları kabullenirsek, duyguların işlenmesini sağlar ve ağırlaşarak bizi boğmadığından emin oluruz. Tüm durumlar gibi, duygular da gelip geçicidir ve geçmeleri için, kişi önce onları fark etmeli ve onları kabul etmelidir. Hissettiğimiz şeyleri kabul edip kendimize bunları hissetmek için alan açarsak, kendimize şu anda neye ihtiyacımız olduğunu sorarsak ve sevdiğimiz birinin bizi destekleyeceği şekilde kendimizi desteklersek daha sağlıklı bir hayata doğru adım atabiliriz.


Sonuç olarak, öz şefkat ruh sağlığı ve iyi oluş için çok önemli bir faktördür. İnsanlar kendilerine karşı şefkatli bir yaklaşım geliştirerek olumsuz duyguları azaltabilir, dayanıklılığı geliştirebilir ve başkalarıyla daha güçlü ilişkiler kurabilirler. Öz-şefkat, bazı insanlar için zor olsa da, zamanla geliştirilebilen ve güçlendirilebilen bir beceridir. Bu; daha mutlu, daha sağlıklı ve daha tatmin edici bir yaşam sürmeye yol açacaktır.
SELF-COMPASSION


Self-compassion is the act of treating oneself with kindness and empathy when they are experiencing pain, suffering, or failure. It involves treating oneself with the same compassion, care, and concern that one would offer to a dear friend who is struggling. Practicing self-compassion involves accepting and respecting your humanity. Not everything will always turn out the way we want it to. We will experience disappointments, suffer losses, commit errors, fall short of our standards, or fail to reach our goals. This is the state of being human, a truth we all experience.


Self-compassion has a lot of positive effects on psychological well-being. For instance, individuals who practice self-compassion are less likely to experience symptoms of anxiety and depression. This may be due to the fact that self-compassion helps individuals to acknowledge and accept their own feelings and emotions without judgment or criticism, which in turn, reduces negative thoughts and feelings. Moreover, self-compassion has been shown to enhance emotional resilience, the ability to bounce back from adversity. When people engage in self-compassion, they are more likely to experience positive emotions such as gratitude, joy, and contentment, which helps them build emotional strength and resilience in the face of difficulties that they experience during their lifetime.


Self-compassion can also improve interpersonal relationships. People are more likely to show compassion and understanding to others when they are compassionate and kind towards themselves. This can then result in deeper and more satisfying connections with others, which is a critical factor in overall mental health and well-being.


Many people find it difficult to practice self-compassion. Some people might consider self-compassion to be a sign of weakness or self-indulgence. Others may believe that self-criticism and self-judgment are necessary for self-improvement and personal growth. However, instead of blaming ourselves for our mistakes, we should ask what we need to do better. In contrast to self-criticism, which can lead to negative emotions and a downward spiral of negative thinking, self-compassion promotes positive emotions, such as self-acceptance, self-worth, and self-love. By treating themselves with kindness and understanding, individuals can increase their self-esteem, improve their mental health, and build a stronger foundation for overall well-being.


Self-compassion is not the same as self-pity. We can make sure that the emotions are handled and that they do not overwhelm us by becoming heavy if we show ourselves with kindness and accept the challenges that we meet and the emotions they create in us. Like all situations, emotions come and go, and for them to pass, a person must first acknowledge them and address them. We can move forwards if we allow ourselves to experience our feelings, ask ourselves what we need right now, and support ourselves the way we would want to be supported if we had someone we love with us.


In conclusion, self-compassion is a crucial component of mental health and well-being. People can decrease negative feelings, improve resilience, and establish stronger relationships with others by developing a compassionate approach toward themselves. Self-compassion is a skill that can be developed and nurtured over time, even though it may be challenging for some people to exercise. This will result in leading a happier, healthier, and more fulfilling life.


17 görüntüleme0 yorum
bottom of page